تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت مانا انرژی پاک، به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صبح امروز مورخ ۵تیرماه ۱۴۰۱ تزریق دوز چهارم واکسن پرسنل این شرکت انجام شد.


“واحد روابط عمومی شرکت مانا انرژی پاک”