برگزاری جلسه آموزشی- توجیهی الزامات صدور پرمیت

به گزارش روابط عمومی شرکت مانا انرژی پاک؛

جلسه آموزشی،توجیهی به منظور آشنایی کارشناسان محترم ناحیه و مسئولین انجام کار با محوریت الزامات صدور پرمیت فاز ساخت و ساز مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶در سالن جلسات برگزار گردید.


“واحد روابط عمومی شرکت مانا انرژی پاک”
” واحد ایمنی و بهداشت”