بازدید وزیر صمت از شرکت مانا انرژی پاک

  وزیر صمت در بازدید از شرکت مانا انرژی پاک در خمین اعلام کرد:

تامین ۱۰ هزار مگاوات برق با استفاده از سلول های خورشیدی تا ۴ سال آینده

وزیر صنعت، معدن و‌ تجارت بیان کرد: وزارت نیرو تا ۳۵ هزار مگاوات برای ۴ سال آینده می خواهد افزایش ظرفیت تولید برق داشته باشد که ۱۰ هزار مگاوات آن با استفاده از سلولهای خورشیدی است. به گزارش واحد اداری و منابع انسانی شرکت مانا انرژی پاک، سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از این شرکت با بیان این مطلب، افزود: به خاطر قیمت بالای گاز و فرآورده های نفتی و کمبود برق در برخی مناطق کشور که سبب استفاده از فرآورده های نفتی می شود، تولید برق با استفاده از سلولهای خورشیدی حائز اهمیت است. تامین ۱۰ هزار مگاوات برق با استفاده از سلول های خورشیدی تا ۴ سال آینده وی در ادامه با بیان اینکه جهت گیری جهانی به سمت تولید برق با استفاده از سلولهای خورشیدی است، تصریح کرد: در کشور ما نیز وزارت نیرو تا ۳۵ هزار مگاوات برای ۴ سال آینده می خواهد افزایش ظرفیت تولید برق داشته باشد که ۱۰ هزار مگاوات آن با استفاده از سلولهای خورشیدی است. تولید بیش از یک هزار مگاوات برق در سال، توسط مانا انرژی پاک وزیر صنعت، معدن و‌تجارت اضافه کرد: مانا انرژی پاک نیز واحد ارزشمندی است که ظرفیت تولید بیش از یک هزار مگاوات برق را در سال دارد. پیاده سازی زنجیره کامل تولید برق با استفاده از سلولهای خورشیدی فاطمی امین گفت: مدیران کارخانه برای پیاده سازی زنجیره کامل تولید برق با استفاده از سلولهای خورشیدی برنامه ریزی نموده اند که این موضوع هدف و برنامه مورد تایید ما نیز می باشد. وی با بیان اینکه این واحد اکنون ۳۰ هکتار زمین در اختیار دارد، بیان کرد: این واحد به حدود ۱۰۰ هکتار زمین نیاز دارد که ما نیز در این خصوص قول همکاری داده ایم.