ثبت رکورد یک میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت در شرکت مانا انرژی پاک

ثبت رکورد یک میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت در شرکت مانا انرژی پاک

عملکرد حرفه‌ای و کار بدون حادثه پرسنل رسمی و پیمانکاران شرکت مانا انرژی پاک که نشان از بلوغ فکری در زمینه HSE ىر اين شركت دارد، منجر به ثبت رکورد یک میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در مجموع فعالیت‌های سایت سولار و ویفر شرکت مانا انرژی پاک گردید. این افتخار مرهون التزام همگانی به دستورالعمل‌ها و استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست از سوی همکاران و نظارت کامل بر روند اجرای الزامات کاری از سوی واحد HSE شركت مانا انرژی پاک در جهت نیل به اهداف کلان مجموعه در زمینه ایمنی بوده است. امید می‌رود که با همت تمامی همکاران در رعایت شایسته اصول و الزامات ایمنی، دقت و مسئولیت‌پذیری تمامی پرسنل، شاهد ارتقای ایمنی در سطح شرکت، بهبود شاخص‌های HSE و ثبت رکورد ساعت بدون حادثه جدیدی در شرکت باشیم.

WhatsApp Image 2020-08-23 at 11.37.36