تعداد 500 بسته کمک معیشتی توسط شرکت مانا انرژی پاک

مسئول واحد اداری و منابع انسانی شرکت مانا انرژی پاک گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک های مومنانه به نیازمندان در مرحله دوم تعداد 500 بسته کمک معیشتی توسط شرکت مانا انرژی پاک هر کدام به ارزش 400 هزار تومان تهیه و همزمان با عید سعید غدیر خم، بین نیازمندان و آسیب دیدگان توزیع شد.

 

 

همزمان با عید سعید غدیر خم در تاریخ 18 مرداد 99