دو سال است هیچ نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار نشده است

رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های واگذار شده است، گفت: عدم توجیه اقتصادی و نبود استقبال بخش خصوصی باعث شده تا واگذاری نیروگاه‌ها ۲ سال متوقف شود.

محمدعلی وحدتی ، با اشاره به اینکه دفتر خصوصی‌سازی و امور مجامع وزارت نیرو با ارسال نامه‌ای خواستار بررسی و ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی است، گفت: وزارت نیرو با ارسال نامه‌ای خواستار این است که بداند نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی چه مشکلاتی دارند.

وی افزود: ۲ سال است که هر چه نیروگاه‌های جدید برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد، هیچ تمایلی از سوی بخش خصوصی دیده نشد که دلیل آن همانا عدم توجیه اقتصادی است.

وحدتی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و زمانی که اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد، نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌های برق تدوین و ارسال کرد، اظهار داشت: در آن نامه سرپرست وزارت اقتصاد به صراحت دلایل عدم واگذاری نیروگاه‌ها را بیان کرده و اعلام کرده بود که واگذاری نیروگاه‌های برق به دلیل عدم توجیه اقتصادی میسر نیست.

وحدتی با بیان اینکه در آن نامه سرپرست وزارت اقتصاد معتقد بود که اعمال قیمت‌های تکلیفی برق و رایگان بودن برق برخی مراکز یکی از موارد عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌ها است، افزود: دولت وقتی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام شده را پرداخت نمی‌کند، این عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌های برق بیش از پیش نمایان می‌شود.

رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در پاسخ به آن نامه سرپرست وزارت اقتصاد هم نوشتند، به دلیل این موارد و عدم توجیه اقتصادی فعلاً در کوتاه‌مدت واگذاری نیروگاه‌ها را انجام ندهید.

وی ادامه داد: به هر حال کمیسیون تخصصی در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایجاد شده تا تمام موارد مربوط به مشکلات موجود در نیروگاه‌های برق واگذار شده را بررسی کند.