بازديد وزير صمت از روند احداث شركت مانا انرژى پاك بزرگترين توليدكننده پنل هاى خورشيدى در كشور و نخستين توليدكننده ويفر سيليكونى و سلول هاى خورشيدى در خاورميانه

وزير صنعت، معدن و تجارت در ششمين روز از هفته دولت در جريان سفر يك روزه به استان مركزى، وارد شهرستان خمين شد و از شركت مانا انرژى پاك توليدكننده سلو لهاى خورشيدى واقع در ناحيه صنعتى شهيد سعيدى بازديد كرد. شركت مانا انرژى پاك توليدكننده سلو لهاى خورشيدى در سال گذشته فعاليت خود را در شهرستان خمين آغاز كرد كه ظرفيت توليد آن 90 هزار قطعه سلول خورشيدى در روز و معادل 32 ميليون قطعه سلول خورشيدى در سال است. اين شركت با داشتن تيم مهندسى جوان، خلاق و مبتكر توانسته گامى در جهت خودكفايى كشور بردارد تا از واردات سلول خورشيدى كه ماده اوليه پنل خورشيدى است، جلوگيرى شود و از طريق توليد داخل، ايران را در اين زمينه به خودكفايى برساند. خبرنگار ما در حاشيه بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از شركت مانا انرژى پاك، با مديرعامل اين مجموعه گفتگويى ويژه ترتيب داده است كه ماحصل آن رامی خوانيد. مهندس كميل محمدى مديرعامل شركت مانا انرژى پاك در يك گفتگوى اختصاصى به تشريح فعاليت اين مجموعه پرداخت و افزود: شركت ماناانرژى پاك (سهامى خاص) با هدف سرمايه گذارى،طراحى، نصب و را ه اندازى خطوط توليد تجهيزات صنعتى و توليد وسايل و دستگا ه هاى مربوط به انرژى خورشيدى، بادى و ساير انرژ ىهاى تجديدپذير و ايجاد و را هاندازى نيروگا هها و توليد و فروش برق توليد شده در بهمن ماه سال 1396تأسيس و در اداره ثبت شرك تها و مؤسسات غيرتجاري تهران ثبت گرديد.مديرعامل شركت مانا انرژى پاك اظهار كرد: با توجه به مطالعات فنى و اقتصادى كه از ما هها قبل از تأسيس شركت در خصوص انرژى خورشيدى توسط مجموعه انجام گرفته بود سريعاً پس از تأسيس شركت، موضوع راه اندازى خط توليد سلول و پنل خورشيدى با ظرفيت توليد 500 مگاوات در سال در دو فاز اجرايى در دستور كار مجموعه قرار گرفت و كليه قراردادهاى مهندسى ساخت و خريد تجهيزات خط توليد با تكنولوژى آلمان اجرايى شد كه در نهايت عمليات ساخت و ساز كارخانه آغاز گرديد.

وى با بيان اينكه ويفر سيليكون ماده اوليه در توليد سلو ل خورشيدى است و سلول هاى خورشيدى در توليد پنل هاى خورشيدى مورد استفاده قرار مى گيرند ابراز داشت: براى جلوگيرى از واردات اين كالا و خروج ارز، مطالعات بر روى خط توليد ويفر سيليكون نيز در شركت مانا انرژى پاك آغاز شد كه نهايتاً اين اقدام منجر به خريد تجهيزات خط توليد ويفر سيليكون مولتى كريستال با تجهيزات و تكنولوژى آلمانى شد و كار طراحى مهندسى و احداث كارخانه توليدى از ابتداى سال 1398 كليد خورد كه انشاءاله در سا لهاى آتى شاهد را هاندازى اين خط توليد در كشور خواهيم بود.مهندس محمدى بيان داشت: با توجه به طراحى هاى انجام گرفته براى فاز اول كارخانه توليد سلول و پنل خورشيدى با ظرفيت 500 مگاوات، كليه نيازمندى هاى لازم اعم از سازه ها و تجهيزات مكانيكى و برقى و ديگر زيرساخت هاى مورد نياز ديده شده است اما با توجهبه پيچيدگى هايى كه بحث توليد سلول خورشيدى دارد در قدم اول موضوع خريد و راه اندازى تجهيزات خط توليد سلول خورشيدى با ظرفيت 150 مگاوات در سال اجرايى گرديد تا پس از اشراف كامل به فرايند توليد وبررسى نقاط ضعف و قوت طرح، تجهيزات مورد نياز جهت افزايش ظرفيت خط توليد با دستگا ههابى با راندما نهاى بالاتر صورت پذيرد.مديرعامل شركت مانا انرژى پاك در خصوص مساحت اين كارخانه يادآور شد و گفت: پروژه سلول و پنل خورشيدى در زمينى به مساحت حدود 11 هكتار در حال احداث م ىباشد كه بيش از 20 هزار متر مربع سول ههاى خط توليد، انبارها و ساختما نهاى جانبى جهت راه اندازى فاز يك توليد سلول و پنل خورشيدى احداث شده است. پروژه توليد ويفر سيليكون نيز در زمينى به مساحت حدود 15 هكتار در دست طراحى مىباشد و مطابق طراحى هاى انجام گرفته جهت توليد ويفر سيليكون زيربناى طرح به 50 هزار متر مربع خواهد رسيد.وى با اذعان بر اينكه شركت مانا انرژى پاك با ظرفيت 500 مگاوات بزرگترين توليدكننده پنل خورشيدى در كشور است، ابراز داشت: اين واحد توليدى در اين بخش به عنوان بزرگترين توليدكننده در كشور مطرح م ی باشد و در زمينه توليد ويفر سيلكون و سلو لهاى خورشيدى پايه سيليكونى، نخستين توليدكننده در ايران و خاورميانه محسوب می شود.مديرعامل شركت مانا انرژى تصريح كرد: فاز سوم پروژه توسعه خط توليد سلول و پنل خورشيدى شركت كه كپى فاز يك و دو پروژه در حال را ه اندازى می باشد با نگاه بلندمدت به نياز برق كشور جهت افزايش ظرفيت توليد تا 1000 مگاوات توليد سلول و پنل خورشيدى در سال می باشد كه با استمرار حماي تهاى دولت در خصوص خريد برق تضمينى نيروگا ههاى خورشيدى و اصلاح تعرفه هاى خريد بسيار نزديك و قابل تحقق می باشد.

مهندس محمدى ادامه داد: تمام تجهيزات خط توليد سلول خورشيدى خريدارى و وارد كشور شده كه در محل كارخانه آماده نصب و را ه اندازى می باشد. ما اكنون تمامى طراحی های  نهايى شده و پيشرفت فيزيكى پروژه، در مرحله قبل از نصب تجهيزات و دستگا هها حدود 70 درصد است. در بحث خط توليد سلول و پنل خورشيدى می توان اينگونه ارزيابى كرد كه در نيمه اول سال 1399 بتوانيم پي شرا هاندازى را انجام دهيم.مديرعامل شركت مانا انرژى پاك خاطر نشان ساخت: ما به موازات طرح اوليه، مطالعاتى در خصوص تكميل زنجيرهتوليد پنلهاى خورشيدى از توليد سيليكون تا پنل هاى خورشيدى را در دست بررسى داشتيم. مراحل توليد به اين صورت مى باشد كه در مرحله اول كه مرحله معدنى مى باشد خاك سيليس خال صسازى شده و به سيليكون با خلوص بسيار بالا (نزديك به100 درصد) میرسد، بعد از اين مرحله سيليكون خالص، وارد خط توليد ويفر سيليكون می شود؛ دركارخانه سيليكون ها ذوب شده و در فرآيندى كاملاً كنترل شده كريستاله و منجمد می شود و طى چندين مرحله برش كارى و كنترل كيفيت شده و نهايتاً به ويفر سيليكون با ضخامت حدود 200 ميكرون تبديل می شود. در مرحله بعد ويفر سيليكون توليد شده وارد خط توليد سلول خورشيدى شده و طى فرايندى شيميايى با مواد شيميايى شستشو شده و با فسفر تركيب شده و پس از چاپ مدارهاى الكترونيكى به سلول خورشيدى تبديل مى شود.

در مرحله نهايى سلول خورشيدى وارد خط توليد پنل خورشيدى شده و بر روى صفحات كنار هم چيده شده و به صورت موازى و سرى به هم متصل شده و پس از اعمال لايه هاى محافظتى به پنل خورشيدى تبديل م ىگردند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود به عمليات اجرايى توليد ويفر سيليكون كه ماده اوليه سلول و پنل خورشيدى است، اشاره كرد و افزود: عمليات اجرايى توليد ويفر سيليكون با ظرفيت 750 مگاوات در سال از ابتداى امسال آغاز گرديد كليه تجهيزات توليد ويفر سيليكون پلى كريستال از كشور آلمان خريدارى شد و بيش از نيمى از تجهيزات از ابتداى سال جارى توسط شركت مانا انرژى پاك وارد كشور گرديد و مابقى نيز به تدريج وارد كشور خواهند شد. اين تجهيزات آخرين تكنولوژى روز دنيا هستند كه به صورت پكيج كامل وارد كارخانه مانا انرژى پاك شد ه است.وى كاربرد ويفر سيليكون را اينگونه يادآور شد و گفت: سيليكون ماده اصلى در ساخت چي پهاى كامپيوترى، ترانزيستورها، ديودهاى سيليكونى، ديگر مدارهاى الكترونيكى و دستگا ههاى سوئيچينگ است چرا كه ساختار اتمى آن، اين عنصر را براى نيمه رسانا، ايد هآل م ىكند.

يعنى كاربرد اصلى سيليكون در نیمه هادی،كامپيوتر و صنايع الكترونيك است كه ما در شركت مانا انرژى پاك سيليكون را به ويفر سيليكون تبديل كرده و سلول خورشيدى را براى توليد پنل هاى خورشيدى بكار م ىگيريم كه اين مهم براى نخستين بار در كشور انجام گرفته و اين شركت م ىتواند تمام نياز داخل در زمينه توليد ويفر سيليكون و سلولخورشيدى را تأمين نمايد، ه ما اكنون اين سلولها بطور معمول از كشورچين وارد ايران میشود كه انشاءاله با را ه اندازى اين واحد صنعتى از وارداتاين كالا جلوگيرى بعمل می آيد. البته بازار هدف ما عمدتاً تأمين نياز داخل است ولى براى توليد ويفر سيليكون چون در داخل كشور مصرف كنند هاى وجود ندارد، با محوريت صادرات عمل خواهيم كرد.

محمدى انتظارات خود را از مقامات ارشد استان مركزى اينگونه بيان كرد و گفت: الحق و الانصاف مسئولين استان و شهرستان تا به امروز همراه ما و در كنار مديريت شركت مانا انرژى پاك بود ه اند و طى بازديدى كه جناب آقاى آقازاده استاندار مركزى و هيئت همراه در سال گذشته از روند احداث كارخانه شركت مانا انرژى پاك داشتند، دستور دادند كه مشكلات اين واحد توليدى مرتفع گردد. جناب آقاى رضايى نماينده مردم خمين در مجلس شوراى اسلامى و فرماندار شهرستان كمك نمودند تا بتوانيم مشكلات را از سر راه برداشته و هرچه سري عتر كارخانه را به بهر ه بردارى برسانيم، منتها برخى از ادارات براى حل مشكلات تاكنون اقدام جدى ننمود هاند كه مهمترين آن موضوعات مشكل تامين آب و برق پروژه مى باشد. اگرچه شركت شهر كهاى صنعتى استان مركزى خط انتقال آب از سد كوچرى به ناحيه صنعتى شهيد سعيدى را در دستور كار خود دارد و قول مساعد داده شده كه تا پايان شهريورماه آب مورد نياز اين واحد صنعتى تأمين شود اما شركت برق باختر براى تأمين برق پروژه ويفر سيليكون همراه نبوده كه انتظار می رود مقامات ارشد استان براى تأمين برق مورد نياز اقدامات مؤثرى انجام دهند. همانطورى كه مستحضريد پروژه مانا انرژى پاك در شهرك صنعتى شهيد سعيدى خمين يك پروژه ملى و بزرگ است و با سرمايه بخش خصوصى در حال احداث م ىباشد كه نيازمند همدلى و همراهى همه دستگا ههاى اجرايى اس ت. اگر مشكل برق پروژه برطرف گردد زودتر از موعد مقرر به بهر هبردارى خواهد رسيد.وى تصريح كرد: براى پروژه سلول و پنل خورشيدى برق مورد نياز تأمين شده، هزينه انشعاب، احداث پست و خط انجام شده كه در اين بخش مشكلى نداريم. در پروژه توليد ويفر سيليكون نيز براى تأمين برق مطالعات اوليه صورت گرفته اما براى اتصال به شبكه برق اين بخش هيچ اقدامى انجام نشده است. همانطورى كه میدانيد براى توليد ويفر سيليكون پلى كريستال حدود 20 مگاوات برق لازم داريم كه می طلبد استاندار محترم مركزى با مديرعامل شركت برق باختر وارد مذاكره شده و مشكل تأمين برق مورد نياز ويفر سيليكون كريستال را مرتفع سازد.مديرعامل شركت دمانا انرژى پاك در بخش ديگرى از سخنان خود به اشتغالزايى اين كارخانه پرداخت و اذعان كرد:

در فاز اول توليد سلول خورشيدى ( 150 مگاوات اجرايى شده) و توليد پنل خورشيدى حدود 300 نفر جذب كار م ىشوند. براى مجموع فاز اول توليد سلول و پنل خورشيدى با ظرفيت 500 مگاواتحدود 500 نفر جذب كار خواهند شد و در زمينه توليد 750 مگاوات ويفر سيليكون در فاز يك بيش از 600 نفر و كل مجموعه توليد پنل خورشيدى و ويفر سيليكون با ظرفيت توليد هزار مگاوات در سال میتوان اشتغال اين واحد را حدود 2 هزار نفراعلام كرد. مهندس كميل محمدى در پايان از زحمات همه مسئولين كشورى و استانى اعم از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، استاندار مركزى، معاون اقتصادى و توسعه منابع استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل شركت شهر كهاى صنعتى، مديرعامل شركت برق باختر، نماينده مردم شهرستان خمين در مجلس شوراىاسلامى و فرماندار خمين تقدير و تشكر كرد و از زحمات ب ىبديل سرماي هگذار مجموعه و هيئت مديره شركت مانا انرژى پاك صميمانه قدردانىنمود.

روزنامه صبح امید